Va prezentam ultimele noutati

Articole vechi

Dero - Curata 99.000 RON in 99 MINUTE-
Suna gratuit la 0800 809 909 (Romtelecom) si spune datele de contact si una dintre cele 99 de pete enumerate pe ambalajul produselor participante in Campanie sau trimite SMS la 1809 (tarif normal la Connex, Orange, Zapp) cu denumirea uneia dintre cele 99 de pete enumerate pe ambalajul produselor participante.

1 x 99.000 RON de cheltuit in 99 de minute; 17 x 9.999 RON de cheltuit in 99 minute. 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1. Organizator al campaniei promotionale “Curata 99.000 RON in 99 MINUTE” (“Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr. 291, jud. Prahova, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2. La aceasta Campanie participa toate produsele comercializate de catre UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., sub marca Dero, marca inregistrata apartinand Unilever, care au inscrise pe ambalaj lista de 99 de pete (numite in continuare “produse participante”), exceptie facand produsele comercializate in ambalaje de 150 g si 20 kg.

1.3. Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 17.03.2006 – 17.07.2006, prin intermediul S.C Mailers Serv SRL, inregistrata la Avocatul Poporului cu numar de operator 148/2002, cu sediul in Sos. Fundeni nr. 119 - 121, sector 2, Bucuresti (numita in continuare “Agentia”).

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de minimum 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

2.2. Participantii trebuie sa pastreze ambalajele produselor participante pentru a putea face dovada cumpararii acestora, in vederea validarii castigatorilor.

3. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1 inscrierea in Campanie.

Consumatorii care indeplinesc conditiile prevazute la Sectiunea 2 de mai sus se pot inscrie in Campanie folosind unul din mecanismele de inscriere detaliate in cele ce urmeaza.

Mecanisme de inscriere:

3.1.1 Prin apeluri la Telverde 0800 809 909.

Orice persoana fizica care indeplineste conditiile stipulate in cadrul Sectiunii 2 se poate inscrie in Campanie, prin apelarea numarului de telefon 0800 809 909, numar apelabil gratuit din reteaua Romtelecom, unde trebuie sa comunice: numele, prenumele, numarul de telefon fix si/sau un numar de telefon mobil unde poate fi contactat, precum si una dintre cele 99 de pete enumerate pe ambalajul produselor participante in Campanie. Comunicarea datelor mai sus mentionate va putea fi facuta numai dupa ascultarea unui mesaj de intampinare, prin care participantii sunt informati ca prin continuarea apelului isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele comunicate sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de Agentie, in vederea inscrierii in Campanie si a desemnarii castigatorilor prin tragere la sorti.

Programul pentru inscrieri in Campanie prin TelVerde este de luni pana vineri intre orele 9.00 - 18.00, respectiv intre 17.03.2006 si 17.07.2006, inclusiv, cu exceptia sarbatorilor legale.

Participantii se pot inscrie in Campanie de mai multe ori, prin mai multe apeluri, corect si complet efectuate.

3.1.2 Prin SMS-uri trimise la numarul scurt 1809.

Conditia de participare la Campanie prin SMS o constituie trimiterea unui mesaj, prin SMS, la numarul 1809 (linie telefonica cu tarif normal in retelele de telefonie mobila Connex, Orange, Zapp), pana la data de 17.07.2006, ce trebuie sa contina denumirea uneia dintre cele 99 de pete enumerate pe ambalajul produselor participante in Campanie.

in momentul receptionarii SMS-ului care indeplineste conditiile mentionate mai sus, expeditorul acestuia va primi un mesaj de raspuns prin care i se confirma ca mesajul lui a fost receptionat si este inscris in Campanie.

Participantii se pot inscrie in Campanie de mai multe ori, prin mai multe SMS-uri, corect si complet efectuate.

3.2 Extragerea potentialilor castigatori.

3.2.1. Saptamanal, in fiecare marti, in perioada 27.03.2006 – 19.07.2006, va avea loc o extragere asistata de calculator (cu exceptia perioadei 17.07.2006 – 19.07.2006 in care se vor efectua 2 extrageri, in ziua de miercuri, una pentru premiul saptamanal si una pentru marele premiu), la care participa toate inscrierile inregistrate pana in duminica (inclusiv) anterioara extragerii (cu exceptia ultimelor 2 extrageri la care participa inscrierile inregistrate pana in 17.07.2006, inclusiv). La tragerile la sorti vor participa toate inscrierile facute pe toate caile de inscriere la Campanie, conform art. 3.1 de mai sus, respectiv prin apeluri la Telverde 0800 809 909 sau prin SMS-uri trimise la numarul 1809.

3.2.2. Prima extragere va avea loc la 28.03.2006 si ultima pe data de 19.07.2006 (la care vor participa toate inscrierile realizate pana in data de 17.07.2006 inclusiv).

3.2.3. in cadrul fiecarei extrageri se va selecta 1 (o) inscriere in Campanie, ce va fi validata in conditiile mentionate in cele ce urmeaza.

3.2.4. Apelurile/SMS-urile primite in perioada Campaniei, care nu cuprind informatiile solicitate conform art. 3.1. de mai sus sau in care participantii furnizeaza informatii incomplete, incorecte sau inexacte, in care se comunica o alta pata decat una dintre cele 99 mentionate pe ambalajul produselor participante, precum si apelurile sau SMS-urile primite in afara perioadei Campaniei vor fi invalidate, urmand a se proceda la o noua extragere.

3.2.5. Tragerile la sorti electronice ale potentialilor castigatori vor fi efectuate de catre Agentie la sediul acesteia in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al Agentiei si un reprezentant al Organizatorului.

3.3 Contactarea potentialilor castigatori. Interviul.

3.3.1. Numarul de telefon comunicat prin apel telefonic/inregistrat la receptia SMS-ului, aferent inscrierii extrase drept castigatoare va fi apelat, iar persoana care raspunde apelului Organizatorului va fi considerata participantul la campanie care s-a inscris conform prezentului Regulament. Participantului astfel desemnat i se va aduce la cunostinta identitatea apelantului, scopul in care este efectuat apelul (respectiv validarea participarii sale la extragerile saptamanale/la cea finala, dupa caz) si ii vor fi solicitate datele personale necesare, respectiv nume complet, varsta si adresa, dupa obtinerea in prealabil a acordului necesar din partea participantului.

3.3.2. Refuzul participantului manifestat expres si neechivoc cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea participarii.

3.3.3. in momentul in care este contactat, potentialul castigator va declara, in cadrul interviului, care sunt produsele prin care participa la Campanie (respectiv produse participante care sunt in posesia sa la momentul interviului).

3.3.4. Dupa efectuarea formalitatilor detaliate mai sus, reprezentantul Organizatorului va verifica indeplinirea de catre participant a tuturor conditiilor mentionate in prezentul regulament si disponibilitatea acestuia de a participa la atribuirea premiului in conditiile prezentului Regulament, inclusiv acceptul acestuia cu privire la filmarea etapei de atribuire a premiului si difuzarea materialului astfel realizat pe un post TV national.

3.3.5. Potentialul castigator/persoana desemnata de acesta trebuie sa raspunda personal la interviu, in cadrul caruia i se vor pune o serie de intrebari legate de produsele participante, pentru a face in acest mod dovada detinerii unui astfel de produs.

3.3.6. indeplinirea de catre participant a acestor conditii duce la validarea provizorie a participantului, urmand ca validarea definitiva sa fie efectuata in conditiile art 3.4. de mai jos.

3.3.7. in situatia in care, in urma interviului, rezulta motive temeinice (de ex: cauze medicale ce impiedica deplasarea, etc) ce il impiedica pe potentialul castigator sa participe personal la atribuirea premiului, acesta poate ceda dreptul de atribuire a premiului, unei alte persoane, membru al familiei sale (sot, copil, nepot, frate, parinte) care sa indeplineasca conditiile impuse de prezentul regulament (18 ani impliniti). Potentialul castigator va comunica datele de contact ale persoanei astfel desemnate, iar interviul va continua cu aceasta. Persoana astfel desemnata nu va putea fi modificata de potentialul castigator. Cedarea dreptului de atribuire a premiului poate fi facuta o singura data si numai de persoana desemnata potential castigator.

3.3.8. Reprezentantul Organizatorului si potentialul castigator/persoana desemnata de acesta vor stabili de comun acord data si ora la care poate fi organizata acordarea premiului conform prezentului Regulament, data la care reprezentatii Organizatorului se vor deplasa cu o echipa de filmare la domiciliul potentialului castigator.

3.3.9. in cazul in care potentialul castigator nu raspunde la telefon, el va fi apelat de 3 ori in ziua respectiva precum si in ziua urmatoare, Agentia depunand toate eforturile pentru a intra in legatura cu acesta. Daca, in urma acestor incercari, potentialul castigator nu poate fi contactat, numele lui va fi reintrodus in baza de date si va participa la urmatoarele extrageri.

3.4 Validarea finala a Castigatorilor.

3.4.1. Un castigator, in sensul prezentului Regulament, inseamna un potential castigator care indeplineste conditiile de validare mentionate in cele ce urmeaza.

3.4.2. Fiecare potential castigator care participa/persoana desemnata de acesta si a fost declarat castigator in urma interviului si a vizitei realizata la domiciliul acestuia de catre echipa Organizatorului si a Agentiei, conform art. 3.3. de mai sus, va primi de la reprezentantii Organizatorului:

- o declaratie, ce va fi semnata si datata de potentialul castigator (si de persoana desemnata de acesta, dupa caz), prin care acesta isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele sale personale comunicate sa intre in baza de date a Organizatorului, cu numar de operator 532, operata de Agentie, cu numar de operator 148, pentru atribuirea premiului si (daca este cazul) indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii;

- o declaratie ce va fi semnata si datata de potentialul castigator/ de persoana desemnata de acesta, dupa caz, din care rezulta acordul acesteia cu privire la folosirea de catre Organizator a imaginii sale in materialele publicitare aferente prezentei campanii, respectiv prin difuzarea inregistrarii modalitatii de atribuire efectiva a premiului pe unul din posturile TV nationale.

3.4.3. Pentru a fi validat Castigator, potentialul castigator trebuie sa faca dovada indeplinirii conditiilor impuse de prezentul Regulament (varsta, identitatea dintre datele comunicate telefonic si cele din actele de identitate, prezentarea efectiva a ambalajului produsului participant, semnarea declaratiilor mentionate la art 3.4.2 de mai sus, in cadrul vizitei pe care o realizeaza echipa desemnata de Organizator la domiciliul acestuia.

3.4.4. Neindeplinirea oricareia dintre conditiile mentionate in mod expres la art 3.4.3 de mai sus ori a altor cerinte impuse de prezentul Regulament duce la pierderea dreptului de a fi declarat Castigator, urmand a se proceda la o noua extragere pentru desemnarea castigatorului saptamanii respective/ a castigatorului marelui premiu.

3.4.5. Lista Castigatorilor si a premiilor castigate va fi publicata la sfarsitul Campaniei, dupa ultima validare, in ziarul Libertatea din data de 31.07.2006 si pe site-ul www.infopromotii.ro.

4. PREMIILE

4.1 Valoarea totala a premiilor prezentei Campanii este 268.983 RON, impartita in doua categorii de premii, dupa cum urmeaza:

- MARELE PREMIU care se va acorda la finalul Campaniei (prin extragerea din data de 19.07.2006) si care consta in 99.000 RON de cheltuit in 99 minute si

- 17 PREMII SAPTAMaNALE, care se vor extrage pe durata Campaniei; in total vor fi efectuate 17 extrageri a cate 9.999 RON / SAPTAMaNA de cheltuit in 99 minute.

4.2 in cazul premiilor saptamanale, precum si al Marelui Premiu, suma ramasa necheltuita in 99 minute din valoarea totala a premiului nu se inmaneaza castigatorului (sumele necheltuite ramanand la dispozitia Organizatorului) si nu se reporteaza la extragerile urmatoare.

5. ACORDAREA SI ATRIBUIREA PREMIILOR

5.1. Intrarea in posesia premiilor de catre fiecare Castigator se va face prin actiuni de cumparare efectiva (asa cum este aceasta definita la art 5.4.) de produse/servicii, realizate de acesta in intervalul de 99 minute, in valoarea totala a premiului acordat, din locatiile (de ex: magazine, expozitii, puncte de vanzare, etc) alese in mod liber de acesta, aflate pe teritoriul Romaniei, precum si prin respectarea conditiilor de participare/restrictiilor enumerate mai jos.

5.2. Este exclusa achizitionarea de bunuri/servicii de la persoane fizice.

5.3. Transportul Castigatorilor pana la locatiile alese de acesta pentru achizitionarea de bunuri sau servicii va fi asigurat de Organizator.

5.4. Produsele/serviciile/operatiunile care nu pot fi selectionate de catre castigatori sunt:

- actiuni tranzactionabile la bursa, societati comerciale sau parti sociale ale unei societati comerciale;

- asigurari de viata, pensii private si orice alte servicii bancare care presupun acumulari de capital;

- donatii;

- imobile;

- orice produse sau servicii achizitionabile via Internet;

- loterii & jocuri de noroc

5.5. Castigatorul va trebui sa cheltuiasca premiul acordat (99.000 RON sau 9.999 RON) in 99 de minute de cumparare efectiva.

5.6. Timpul de cumparare se cronometreaza de catre echipa desemnata de Organizator; cronometrarea incepe din clipa in care Castigatorul a intrat in magazinul selectat si se opreste in momentul obtinerii dovezii achitarii pretului, in conformitate cu art 5.7. de mai jos. Astfel, timpii aferenti cumparaturii efective se vor cumula pe numar total de locatii, fara a se depasi numarul total de minute stabilit prin prezentul Regulament de concurs conform art. 4.1. Prin cronometrarea exclusiva a timpului acordat cumpararii, Castigatorul poate opta pentru mai multe locatii.

5.7. Se considera cumparare efectiva orice achizitionare de bunuri fizice sau servicii in cazul carora se pot emite pe loc bonuri, chitante, facturi fiscale ori avize de plata care atesta plata efectiva a unui anumit bun ori serviciu.

5.8. Atribuirea premiului nu este conditionata de intrarea in posesia efectiva a bunurilor sau serviciilor achizitionate, aceasta putand fi efectuata si la o data ulterioara in cazul in care achizitia presupune o comanda ce urmeza a fi onorata de vanzator/prestator de servicii la o anumita data ( de ex: autoturisme).

5.9. Sumele ce constituie premii ale prezentei Campanii nu pot fi utilizate cu titlu de plata partiala pentru achizitionarea de bunuri/servicii, respectiv diferenta de pret nu poate fi completata de Castigator cu mijloace financiare proprii.

5.10. Participantii care au pierdut calitatea de castigatori in conditiile art 3.4.4 de mai sus nu pot solicita prin nici un mijloc atribuirea premiilor.

6. TAXE

Impozitul aferent premiilor acordate efectiv in cadrul acestei Campanii (respectiv impozitul aferent sumelor efectiv cheltuite de Castigator in cele 99 de minute) va fi calculat si retinut la sursa, toate celelalte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului.

7. CLAUZE DIVERSE

7.1 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

7.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, cu numar de operator 532, cu notificarea inregistrata sub nr. 2220, operata de catre Agentie, avand numarul de operator 148, in scopul atribuirii premiilor Campaniei si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

7.3. La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite o cerere pe adresa Organizatorului, din Sos. Fabrica de Glucoza 2-4, sector 1, Bucuresti, intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.4. Regulamentul Campaniei autentificat va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro , in ziarul Libertatea din data de 15.03.2006 si este disponibil in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant. Orice solicitare in acest sens poate fi facuta in perioada Campaniei, printr-un apel la numarul de telefon 0800 809 909 (numar apelabil gratuit din reteaua Romtelecom). Pentru orice probleme sau nelamuriri legate de Campanie, participantii pot suna la numarul verde al Campaniei 0800 809 909, unde vor primi toate lamuririle si indrumarile necesare.

Sursa: S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L.,
Tags: legenda
Share Dero - Curata 99.000 RON in 99 MINUTE-

3119 citiri | Publicat la 22 Martie 2006


Nu astepta controlul ANSPDCP Implementeaza singur GDPR si comanda ACUM Kitul GDPR care ti se potriveste

Ultimele noutati direct de la sursa

Noi preferam sa nu reinventam roata !!!

Stirile ProTV

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

WOWBiz

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Stiri pe surse

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Konkurs.ro

Puteti vedea ce concursuri si promotii sunt in prezent apasand aici

Descopera

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

I Like IT

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Digi 24

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Hotnews

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici