Va prezentam ultimele noutati

Articole vechi

Anitra - Anitra curata, parfumeaza si te premiaza!
Trimite prin SMS la 1850 datele personale, impreuna cu codul alfanumeric descoperit sub banda razuibila a produsului cumparat, participant la promotie.
1 x autoturism Volskwagen Polo, 20 x televizor Panasonic, 20 x DVD player Panasonic.

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promotionale Anitra curata, parfumeaza si te premiaza!-este compania SC Johnson Wax SRL Romania, cu sediul in Bucuresti, Str. Dimitrie Brandza nr. 1, sector 6, cu sprijinul agentiei FCB Bucharest. Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta publicul intr-un cotidian national de tiraj important.
2. DURATA PROMOTIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania promotionala -Anitra curata, parfumeaza si te premiaza!-se va desfasura in perioada 15 ianuarie 30 aprilie 2006, urmand a fi organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
3. DREPT DE PARTICIPARE
La campania promotionala Anitra curata, parfumeaza si te premiaza! are dreptul sa participe orice persoana fizica cu cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania. Nu au dreptul sa participe angajatii companiei SC Johnson Wax SRL, ai distribuitorilor companiei SC Johnson Wax SRL, ai agentiei de publicitate FCB Bucharest SRL, ai Hit Mail Romania SRL, precum si rudele de gradul intai din familiile acestora. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a intrarii in baza de date de consumatori a companiei SC Johnson Wax SRL.
Un participant se poate inscrie la promotie cu un numar nelimitat de coduri.
4. PRODUSE PARTICIPANTE
Produsele participante la aceasta promotie sunt toate produsele din gama Anitra, enumerate mai jos:
- Anitra WC Lichid toate variantele de parfum
- Anitra WC Anticalcar
- Anitra Super Gel - toate variantele de parfum
- Anitra WC Activ aparat si rezerve toate variantele de parfum
- Anitra WC Aqua Blue toate tipurile de format
- Anitra WC in tank - toate variantele de parfum
5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Participantii la promotia Anitra curata, parfumeaza si te premaiza vor trebui sa cumpere orice produs Anitra cu eticheta promotionala, sa razuiasca banda razuibila pentru a afla codul alfanumeric. Acesta trebuie trimis Impreuna cu datele personale (numele si numarul de telefon unde participantii pot fi contactati) prin SMS la numarul 1850 (valabil in retelele Connex si Orange, cu tarif normal) de la data de 15 ianuarie 2006 pana la data de 30 aprilie 2006 (inclusiv).
Toate mesajele trimise la 1850 vor primi inapoi un mesaj de raspuns prin care participantii vor fi informati daca codul trimis este valid sau invalid.
Fiecare participant se poate inregistra cu un cod o singura data. Daca au fost inregistrate mai multe SMS-uri de la acelasi participant in care este trimis acelasi cod, se va pastra pentru tragerea la sorti o singura inregistrare.
Participantii la promotie trebuie sa pastreze ambalajul produsului Anitra cu eticheta promotionala nedezlipita, pentru a-si putea revendica premiul in cazul in care vor fi desemnati castigatori.
Castigatorii promotiei Anitra curata, parfumeaza si te premiaza vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica, care va avea loc pe data de 4 mai 2006. Tragerea la sorti electronica se va efectua doar din codurile valide primite incepand cu data de 15 ianuarie 2006 pana la data de 30 aprilie 2006, inclusiv.
6. CONDITII DE VALIDARE
I. Pentru ca un SMS sa fie considerat valid trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
a) SMS-ul sa contina codul alfanumeric de pe eticheta de promotie, iar codul sa fie unul dintre cele trecute pe etichetele de promotie lipite pe produsele participante la promotie.
b) SMS-ul sa fie trimis la numarul 1850 in perioada 15 ianuarie 2006 - 30 aprilie 2006, inclusiv.
c) SMS-ul sa contina cel putin urmatoarele informatii: codul alfanumeric, numele si prenumele participantului si un numar de telefon unde acesta poate fi contactat.
d) Sa nu fi fost inregistrat deja un SMS cu acelasi cod.
II. Validarea ulterioara a castigatorilor:
Castigatorii prin tragere la sorti vor fi validati telefonic (la numerele de telefon mentionate in SMS-ul trimis pentru inscrierea la promotie sau la numarul de telefon mobil de la care a fost trimis SMS-ul) si fizic (prin prezentarea unuia din actele de identitate prezentate mai jos), iar conditiile care trebuie Indeplinite sunt urmatoarele:
- Participantii sa Indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
- Persoana respectiva sa poata fi contactata la telefonul trecut ca numar de contact in SMS-ul trimis pentru inscrierea la promotie sau la numarul de telefon mobil de pe care a fost trimis SMS-ul In termen de maxim 10 zile de la data desemnarii castigatorilor.
- Persoana sa declare In urma contactarii numele, prenumele si adresa din buletinul de identitate / cartea de identitate valide.
- Persoana sa prezinte In momentul ridicarii premiului ambalajul In original, impreuna cu eticheta de promotie nedezlipita si nedeteriorata pe care este trecut codul alfanumeric cu care a fost desemnat castigator.
- Pentru identificare, castigatorii vor avea nevoie de un act de identitate valabil (buletin, carte de identitate sau pasaport). In cazul in care persoana castigatoare este minora, ridicarea premiului va fi facuta de catre unul din parintii persoanei castigatoare sau de catre tutorele legal al acesteia.
7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE:
In cadrul acestei campanii promotionale se vor oferi prin tragere la sorti urmatoarele premii:
- un autoturism Volskwagen Polo, in valoare de 37.890,55 RON. Detaliile despre caracteristicile masinii se gasesc in Anexa 1 a prezentului regulament.
- 20 televizoare Panasonic, fiecare in valoare de 899 RON
- 20 DVD playere Panasonic, fiecare in valoare de 329 RON
Valoarea totala comerciala a premiilor este de 62.450,55 RON (inclusiv TVA).
Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravalorea in bani sau in alte obiecte a acestora si nici de a cere modificarea parametrilor premiilor.
8. DESEMNAREA SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR:
Castigatorii promotiei Anitra curata, parfumeaza si te premiaza vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica, care va avea loc pe data de 4 mai 2006.
Se vor extrage 41 de coduri, echivalentul celor 41 de premii ale campaniei promotionale Anitra curata, parfumeaza si te premiaza , si inca 40 de coduri reprezentand rezerve pentru cazurile in care din cele 41 de coduri extrase initial nu vor putea fi toate validate conform Art. 6., pct. II. Validarea ulterioara a castigatorilor.
O persoana poate castiga un singur premiu in decursul promotiei.
Tragerea la sorti se va face in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea campaniei promotionale si va fi asistata de un notar public.
Organizatorul se obliga sa faca public numele castigatorilor si castigurile acordate in ziarul Libertatea din data de 12 mai 2006.
Castigatorii vor fi contactati telefonic in cel mult 10 zile de la desemnarea lor. Anuntarea castigatorilor va fi urmata de validarea acestora conform conditiilor descrise la Art. 6, pct II.
Daca in intervalul de 10 zile castigatorul nu poate fi contactat sau nu poate prezenta codul castigator in original, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi acordat urmatorului participant valid de pe lista de rezerve.
9. LINIE TELEFONICA DEDICATA CAMPANIEI
Pe perioada de desfasurare a promotiei, cei interesati pot suna la linia de telefon dedicata campaniei: 021/207 58 00 (linie cu tarif normal) pentru a afla mai multe amanunte in legatura cu promotia (regulament de participare, premii, modalitate de acordare a premiilor, etc.) precum si pentru sugestii sau eventuale plangeri. Programul de functionare al liniei telefonice este de luni pana vineri, intre orele 10:00 -15.00. In afara programului mentionat anterior si pentru cei care vor suna sambata si duminica, va raspunde un robot care va comunica programul de functionare al liniei telefonice. Numarul de telefon este comunicat in mass media (TV), precum si pe materialele promotionale amplasate la punctele de vanzare.
10. ERORI, SMS-uri NECORESPUNZATOARE:
Etichetele de promotie care au fost falsificate vor fi declarate nule si nu vor participa la promotie. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform normelor In vigoare.
Pentru tragerile la sorti, orice SMS care nu contine toate datele de identificare, care contine coduri falsificate sau care contine alte erori, va fi declarat nul si nu va participa la promotie. Sunt considerate valide toate SMS-urile care indeplinesc conditiile de validare de la art.6.
11. RESPONSABILITATE:
Organizatorul promotiei nu isi asuma responsabilitatea pentru:
-SMS-urile primite inainte de data de 15 ianuarie 2006 sau dupa data de 30 aprilie 2006, exclusiv. Acestea nu vor fi considerate valide si nu vor participa la tragerea la sorti finala.
-SMS-urile necorespunzatoare din punct de vedere al continutului (vezi Art.6)
-SMS-urile expediate la alt numar decat 1850 sau in afara retelelor Orange si Connex Vodafone.
Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii acestora.
Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare de la art. 6.
Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 4 iunie 2006, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui SMS participant, decizia comisiei este definitiva.
12. REGULAMENTUL PROMOTIEI
Regulamentul promotiei Anitra curata, parfumeaza si te premiaza! este disponibil gratuit oricarui solicitant la linia telefonica a campaniei promotionale - 021/207.58.00, numar cu tarif normal., precum si pe site-ul www.infopromotii.ro.
Prin Inscrierea la promotia Anitra curata, parfumeaza si te premiaza! participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, In cazul In care vor castiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite In scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
13. INCETAREA PROMOTIEI
Prezenta promotie poate inceta inainte de data de 1 mai 2006 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
14. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu legea 571/ 2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
15. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
16.PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Trimiterea unui SMS la 1850 in scopul participarii la aceasta promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul celui care-l expediaza pentru clauzele acestuia. Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile In conformitate cu Legea 677/2001.
Prin completarea datelor personale si expedierea lor la 1850 sau prin comunicarea datelor personale la Infoline 021/207.58.00, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania SC Johnson Wax SRL In scopul unor potentiale informari ulterioare din partea SC Johnson Wax SRL.
Scopurile constituirii unei baze de date cu datele personale ale participantilor la promotie sunt: desemnarea castigatorilor promotiei Anitra curata, parfumeaza si te premiaza! , realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatorii de produse Anitra, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promotia Anitra curata, parfumeaza si te premiaza! , sau alte actiuni desfasurate in viitor.
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea sa din baza de date a companiei SC Johnson Wax Romania SRL.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al SC Johnson Wax Romania SRL.
La cererea participantilor, adresata in scris catre SC Johnson Wax Romania SRL, Organizatorul se obliga:
- sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, In mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, In mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
La prima comunicare scrisa cu participantii la aceasta promotie, organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001.

Sursa: infopromotii.
Tags: legenda
Share Anitra - Anitra curata, parfumeaza si te premiaza!

2094 citiri | Publicat la 08 Aprilie 2006


cursuri de specializare si formare DPO Responsabil cu protectia datelor oferite de Catedra Internationala Onorifica infiintata in 2012 impreuna cu Academia Romana

Ultimele noutati direct de la sursa

Noi preferam sa nu reinventam roata !!!

Stirile ProTV

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

WOWBiz

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Stiri pe surse

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Konkurs.ro

Puteti vedea ce concursuri si promotii sunt in prezent apasand aici

Descopera

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

I Like IT

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Digi 24

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Hotnews

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici