Va prezentam ultimele noutati

Articole vechi

P&G - Caravana cu daruri!
Prezinta caravanei buletinul sau cartea de identitate si inscrie-te cu datele personale. Pot participa doar femei, intre 20-45 de ani.

1.800.000 x pachet-mostra gratuita, continand: 1 pachet cu 4 absorbante Always si o brosura de informare Always, 1 Bonux 150 gr sachet, 2 Wash&Go 5 ml sachets si o brosura de informare Wash&Go, 1 Fairy 30 ml sachet si o brosura de informare Fairy, 1 Lenor 30 ml sachet, o brosura de informare pentru femeile care au copii sub 6 ani Regulamentul Oficial al campaniei publicitare

„Caravana Nationala Rural Sampling”

Art. 1

Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei1. Campania Promotionala "Caravana Rural Sampling" denumita in continuare "Campania" este organizata si desfasurata de catre agentia S.C. Clock Advertising S.R.L., cu sediul social in Brasov, Str. 13 Decembrie nr. 19, avand C.U.I. R 14669120, J08/678/2002, reprezentata prin Eduard Kungl, in calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizator"; campania este desfasurata pentru si in numele Procter&Gamble Marketing SRL Romania, care imputerniceste Clock Advertising, care devine Organizator-Prestator.

2. Toti participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).

3. Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand in perioada Campaniei, in urmatoarele forme:

a) pe site-urile www.infopromotii.ro si www.pgbalkans.com/ro in format electronic

b) la echipele de promoteri ai caravanei, in format tiparit

c) la sediul Organizatorului, autentificat in original, in format tiparit

4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. 3.Art. 2

Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in orasele participante.

2. Campania va incepe la data de 1 August pe tot teritoriul Romaniei si se va finaliza la data de 1 Ianuarie 2007, cand va fi acoperit ultimul oras .

3. Dupa data incetarii Campaniei, produsele participante, astfel cum sunt acestea identificate la art. 3 din Regulamentul oficial, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nici o responsabilitate si neasumandu-si nici o obligatie in legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce clientii oraselor participante la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4. Toate castigurile prevazute in Regulamentul oficial trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile acestuia, in caz contrar castigurile nemaifiind datorate de catre Organizator.Art. 3

Produsele participante1. Produsele participante in Campanie sunt pachete gratuite. Un pachet-mostra gratuita, contine:

a) 1 pachet cu 4 absorbante Always si o brosura de informare Always

b) 1 Bonux 150 gr sachet

c) 2 Wash&Go 5 ml sachets si o brosura de informare Wash&Go

d) 1 Fairy 30 ml sachet si o brosura de informare Fairy

e) 1 Lenor 30 ml sachet

f) o brosura de informare pentru femeile care au copii sub 6 ani

2. Produsele expuse in art. 3, alin. 1, se vor oferi participantilor gratuit, sub forma unui pachet de sampling (impartire de mostre gratuite);

3. Pachetul promotional nu poate fi cumparat de la echipele de promoteri ale caravanelor, acesta fiind oferit tuturor participantilor care respecta regulile prezentului regulament (art 4. dreptul de participare), in mod gratuit.Art. 4

Dreptul de participare1. La Campanie au dreptul de a participa toate persoanele (denumite in continuare „Participanti”) care indeplinesc urmatoarele criterii:

a) Femei, intre 20-45 de ani, care prezinta pe loc echipelor caravanelor Buletinul/Cardul de identitate

b) Toate persoanele carora li se ofera pachetul promotional in mod gratuit, vor accepta lipirea unui sticker special (dimensiuni sticker: 1 cmp) pe BI/CI, intr-un loc in care acesta nu afecteaza si nu deterioreaza in nici un fel acest document.

c) Toate persoanele carora li se ofera pachetul promotional vor fi inregistrate intr-o baza de date realizata in format electronic pe un Palm, iar in urma inregistrarilor, participantul primitor isi va da acordul in scris pentru aceasta inregistrare, pe un document tiparit care va face parte integranta din acest regulament.

d) Toate persoanele participante vor oferi echipelor caravanei urmatoarele date cu caracater personal: nume, prenume, CNP, telefon (fix/mobil)

2. La Campanie nu pot participa si nu pot primi mostre gratuite angajatii organizatorului-prestator.

3. La campanie nu pot primi mostre gratuite urmatoarele persoane:

a) Femei cu varste intre 15-19 ani, si peste 46 ani

b) Barbati, de orice varsta

c) Copiii (1-14 ani)Art. 5

Datele cu caracter personal1. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.

2. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces la date;

- dreptul de interventie asupra datelor;

- dreptul de opozitie.

3. Prin participarea la Campanie, Participantii isi dau acordul la includerea in baza de date a Organizatorului, organizata pe durata Campaniei, cu toate campurile expuse in Art 4, alin. 1d)

4. Scopul baze de date consta in:

a) evidentierea persoanelor carora li s-au oferit mostre

b) in folosirea acesteia de catre o terta agentie care poate verifica aleator orice persoana inscrisa in baza de date, obtinand de la aceasta informatii privind numele, data la care a primit mostra si daca aceasta persoana respecta criteriile expuse mai sus, la dreptul de participare (art 4)

c) numele tertei agentii va fi stipulat in cadrul acestui regulament la o data ulterioara, iar acest lucru va fi specificat intr-o anexa a prezentului regulament

d) folosirea ei pe o perioada nedeterminata de catre Procter&Gamble Romania, pentru posibile proiecte viitoare in care Procter&Gamble poate folosi nr de telefon al persoanelor inscrise in acest program si care au acceptat ca datele lor sa fie refolosite in cazul acestor proiecte.

5. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea acestora la finalul campaniei, adresandu-va catre Organizatorul-Prestator cu o cerere scrisa, datata si semnata. De asemenea, va este recunsocut dreptul de a va adresa justitiei. Datele participantilor nu vor fi transferate In strainatate.

6. Promoterii caravanelor vor avea fisa de consimtamant, in care fiecare persoana care primeste mostra gratuita si accepta ca datele personale sa ii fie inregistrate in baza de date a Organizatorului-Prestator, va semna de primire si de acceptare; aceasta fisa va contine numai 2 coloane:

a) coloana cu nr crt- acest nr va corespunde cu nr de inregistrare dn Palm-urile promoterilor

b) coloana pe care participantul semneaza sau isi scrie numele intreg, acest lucru echivaland cu acceptarea mostrei si acordarea consimtamantului privind includerea in baza de date.Art. 6

Mecanismul Campaniei1. Campania se va derula pe teritoriul Romaniei

2. Teritoriul Romaniei va fi impartit in 13 zone, fiecare zona cuprinzand un numar specific de judete.

3. Fiecare zona va avea un centru de zona; din acest centru de zona va fi selectata echipa caravanei care va acoperi zona respectiva, cu judetele aferente

4. Localitatile participante care vor fi vizitate vor fi localitati cu peste 5000 si sub 200.000 de locuitori.

5. Vizitarea localitatilor de catre caravane va fi anuntata cu cel putin 1 zi si cu maxim 3 zile inainte de sosirea caravanei in acea localitate

6. Anuntarea sosirii caravanelor va fi anuntata prin postere informationale care vor fi expuse in localitatea respectiva in orice zona si locatie unde se pot expune astfel de materiale, ca si in zone cu trafic intens sau de maxim interes pentru populatie (Zonele din fata Primariei, Prefectura, Politie, Posta, Policlinica, Dispensar Comunal, Spital, Biserica, Piata Publica, Cinematografe, Cluburi), dar numai pe spatii publice, nu private- decat in cazul primirii acordului patronilor.

7. Pe posterul informational al campaniei vor fi trecute campuri cu numele localitatii ce urmeaza a fi vizitata, data la care aceasta locatie va fi vizitata, si locul posibil de locare a caravanei (de unde se vor oferi mostrele); aceste campuri vor fi completate de catre echipele care distribuie aceste materiale, cu toate informatiile de mai sus (nume localitate, data si posibila locatie de locare a caravanei)

8. Echipa caravanei va pleca din orasele resedinta de zona, zilnic, catre localitatile participante .

9. Echipa caravanei va circula cu masina, iar mostrele vor fi transportate cu o masina tip dubita.

10. Cand echipa caravanei ajunge in respectiva localitate, desfasuratorul zilnic, in conditii normale de vreme sau status, este urmatorul:

a. Echipa caravanei va loca intreaga caravana intr-o locatie publica in care traficul este foarte intens

b. Team Leader-ul Caravanei va anunta prin port-a-voce ca a sosit caravana, ca incepe oferirea mostrelor si ca participantele au nevoie de BI/CI pentru a intra in posesia mostrelor

c. Promoterii caravanelor vor aseza mesele de sampling unde va avea loc oferirea mostrelor, inregistrarea datelor, lipirea sticker-ului pe BI/CI, semnarea de primire a mostrei si semnarea ptr acordul introducerii datelor personale ale participantelor in baza de date.

d. Datele personale ale participantilor vor fi inregistrate pe dispozitive speciale de stocare a datelor, in cazul de fata Palm-uri.

e. Fiecare localitate va fi acoperita intr-un interval de timp cuprins intre 4 ore (localitati mici) si 8 ore/zi in localitatile mari, pana la epuizarea numarilui de mostre alocat pentru acea localitate.

f. Dupa finalizarea programului, echipa de promoteri va strange echipamentele utilizate la oferirea mostrelor, si va pleca fie catre alta localitate (in cazul programului de 4 ore), fie catre orasul resedinta de zona (in cazul programului de 8 ore)

g. In fiecare seara, o persoana dedicata, denumita in continuare Supervisor de Zona, va strange bazele de date din fiecare Palm existent in fiecare echipa a caravanei, si le va trimite catre Serverul de baze de date aflat la Centrul Caravanei, care este orasul Bucuresti, in cadrul biroului Organizatorului-Prestator.

11. Bazele de date formate zilnic se strang in rapoarte saptamanale, de 7 zile, si vor fi oferite saptamanal titularului proiectului, Procter&Gamble Marketing Romania SRL.

12. Bazele de date vor fi in posesia Organizatorului-Presator pana la finalizarea proiectului, cand aceste baze de date intra in proprietatea titularului de drept al proiectului, Procter&Gamble Marketing Romania SRL.

13. Organizatorul-Presator are dreptul, oferit prin contract de titularul proiectului, Procter&Gamble Marketing Romania SRL, ca in cazul in care numarul de mostre (1,800,000 bucati) nu va fi oferit integral in perioada impusa a campaniei, si in localitatile participante, de a oferi mostre, respectand aceleasi reguli, acelasi desfasurator si acelasi mod de inregistrare a datelor, in orice alta localitate si oricaror alti participanti care indeplinesc criteriile de selectie ale participantilor, expuse la art. 4, alin 1.Art. 7

CastigurileCastigurile sunt considerate pachetele promotionale oferite participantilor in mod gratuit, fara ca oferirea acestora sa fie conditionata de cumpararea de catre participanti a vreunuia dintre produsele continute in pachet, sau a altor produse sau bunuri;

Numarul total de pachete disponibile pentru a fi oferite populatiei participante la Caravana este de 1,800,000 bucati (un milion opt sute de mii bucati).

Aceste pachete promotionale sunt pachete-mostre, care nu au valoare comerciala si nu sunt supuse comercializarii/vanzarii; nici una din partile acestui regulament nu are dreptul legal de a vinde din pachetele mostre catre participanti sau catre terte parti.

Valoarea de productie a tuturor mostrelor oferite pe parcursul campaniei (1800000 mostre) este de 1300000 Euro, net.Art. 8

Contravaloarea in baniIn cadrul Campaniei nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre pachetele oferite participantilor cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.Art. 9

Predarea pachetelor catre participantiPredarea pachetelor este un eveniment public. Participarea la Campanie constituie acordul participantilor la faptul ca persoana, numele si datele lor expuse in dispozitivele de stocare a datelor (Palmuri) intra in proprietatea Organizatorului-Presator si a titularului de drept al contractului, Procter&Gamble Marketing Romania SRL, sub forma bazei de date a Campaniei;

Aceste date pot fi folosite astfel:

a) NU POT FI FOLOSITE in nici un caz de catre Organizatorul-Presator

b) POT FI FOLOSITE de catre titularul de drept al campaniei, Procter&Gamble Marketing Romania SRL, pentru a verifica veridicitatea datelor inregistrate de catre Organizatorul-Prestator

c) POT FI FOLOSITE de catre titularul de drept al campaniei, Procter&Gamble Marketing Romania SRL, care poate permite accesul la baza de date unei terte agentii, care are dreptul, in numele titularul de drept al campaniei, Procter&Gamble Marketing Romania SRL, sa verifice veridicitatea datelor inregistrate de catre Organizatorul-Prestator;

d) NU POT FI FOLOSITE de catre terta agentie, in alte scopuri decat cele expuse mai sus (art. 9, punctul c)Art. 10

Unele categorii de ParticipantiIn cazul in care Participantul este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori o persoana cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai insotit de un reprezentant legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea castigului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de pachetul-mostra oferit.Art. 11

Incetarea inainte de termen a Campaniei

1. Campania poate inceta inainte de termen, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestora, de a continua Campania.

2. Situatiilor avute in vedere la art. 11, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

3. In situatiile avute in vedere la art. 11, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

4. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).Art. 12

Litigiile si legea aplicabila1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Bucuresti in conformitate cu dreptul comun.

2. Legea aplicabila este legea romana.Art. 13

Exemplarele Regulamentului oficialRegulamentul oficial a fost redactat in 8 exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului-Prestator 6 exemplare originale.Sursa: Procter&Gamble Marketing
Tags: legenda
Share P&G - Caravana cu daruri!

11320 citiri | Publicat la 16 Octombrie 2006


KIT-uri GDPR dedicate pentru DPO, Registre, Politici si Proceduri, HR, Financiar, Evaluare DPIA, PIA, LIA

Ultimele noutati direct de la sursa

Noi preferam sa nu reinventam roata !!!

Stirile ProTV

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

WOWBiz

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Stiri pe surse

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Konkurs.ro

Puteti vedea ce concursuri si promotii sunt in prezent apasand aici

Descopera

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

I Like IT

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Digi 24

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Hotnews

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici