Va prezentam ultimele noutati

Articole vechi

Alege stilul Coca-Cola light
Uita-te sub capacele promotionale ale sticlelor de Coca-Cola light de 0,25L RGB; 0,5L; 1L si 2L PET si afla pe loc daca ai castigat una dintre cele 30 de experiente de definire a unui nou stil, in valoare de 1500 Euro fiecare sau unul dintre cele 300.000 de multipack-uri de 3x250ml CAN. Promotia incepe la 25.09.2006 si dureaza pana la 05.11.2006 sau pana la epuizarea stocului de produse promotionale, in functue de care moment se va produce mai curand. Toate premiile trebuie revendicate pana la data de 19.11.2006. Toti participantii la promotie trebuie sa Respecte Regulamentul Oficial disponibil gratuit pe www.coca-cola.ro, la Infoline 0800 080 800 sau in magazinele participante. Regulamentul oficial al promotiei

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI

Campania promotionala „Alege stilul Coca-Cola light” („Promotia”), este organizata si coordonata de catre Coca-Cola HBC Romania S.R.L., o societate comerciala de nationalitate romana, cu sediul In Strada Preciziei, nr. 10, Sector 6, Bucuresti, Romania, Cod unic de Inregistrare R 474152 si numar de operator 232, reprezentata pe parcursul acestei promotii de catre dna. Corina Enache, In calitate de Coordonator de promotie, (denumita In continuare „Organizatorul”). Participantii la Promotie sunt obligati prin simpla participare sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Promotiei, potrivit celor mentionate mai jos (numit In continuare „Regulamentul Oficial”).Regulamentul Oficial este Intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare In ziarele “Evenimentul zilei” si “Jurnalul National” din data de 26 Septembrie 2006. tn plus, textul Regulamentului Oficial este disponibil gratuit oricarui participant In magazinele (numite In continuare „Magazine participante”) In care sunt puse la dispozitia publicului Sticlele promotionale participante, asa cum sunt definite mai jos, In Sectiunea 4 sau prin trimiterea unei scrisori la sediul Organizatorului specificat mai sus, avand incluse taxele postale de expediere preplatite sau vizitand urmatoarea adresa de internet: www.coca-cola.ro.Organizatorul Isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, In vigoare numai dupa anuntul prealabil Intr-un cotidian de mare tiraj sau pe adresa de internet: www.coca-cola.ro.SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROMOTIEI

Promotia este organizata si se desfasoara pe Intreg teritoriul Romaniei In magazinele participante identificate prin materialele promotionale asezate In locuri vizibile. Pentru o obtine informatii privind magazinele participante din zona dumneavoastra de interes, puteti suna la numarul de telefon cu tarif gratuit al Promotiei: 0800 080 800, Intre orele 9:00 si 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pe Intreaga durata a promotiei, asa cum este definita In Sectiunea 3, de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA PROMOTIEI

Promotia incepe la 25-09-2006 si dureaza pana la 05-11-2006 sau pana la epuizarea stocului de produse promotionale, asa cum este definit In Sectiunea 4 de mai jos, sau a premiilor, oricare din cele doua momente se va Intampla mai repede (numita In continuare „Perioada promotionala”).Promotia se va desfasura In conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Toate premiile prevazute In prezentul Regulament Oficial vor trebui sa fie revendicate pana cel mai tarziu la data de 19 noiembrie 2006.SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE

Marca participanta la Promotie este „Coca-Cola light”, iar ambalajele participante sunt ambalaje promotionale de sticla de 0,25L si de plastic de 0,5L, 1,0L si 2,0L denumite In continuare „Ambalaje participante” . Ambalajele participante vor fi identificate dupa (i) etichete promotionale, care vor avea Inscrise denumirea Promotiei („Alege stilul Coca-Cola light”) si o versiune scurta a Regulamentului Oficial; (ii) capacele promotionale de culoare rosie din plastic si/sau metalice, dupa caz, care vor avea inscriptionate In exterior textul „Uita-te sub capac! Coca-Cola light” (numite In continuare „Capace promotionale”).SECTIUNEA 5. MECANISMUL PROMOTIEI

Participantii la Promotie trebuie sa se uite sub capacele promotionale si sa vada daca unul din urmatoarele mesajele castigatoare care corespunde unei anumite categorii de premii este inscriptionat In interior:

Daca participantii gasesc sub capac urmatorul mesaj promotional: Participantul castiga: Numarul de capace/premii castigatoare

„Un nou stil 1500 Euro” O experienta de redefinire a stilului in valoare de 1500 Euro 30

„3 x 250 ml CAN” Un multipack de 3 cutii de Coca-Cola light a 250 ml fiecare 300.000

SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR

Categoriile de premii si premiile aferente Promotiei sunt, dupa cum urmeaza:

a) Categoria 1: Un nou stil 1500 Euro (30 experiente de redefinire a stilului in valoare de 1,500 Euro);

b) Categoria a 2-a: 3 x 250 ml CAN (un multipack de 3 cutii de Coca-Cola light a 250 ml fiecare)Nu se va acorda echivalentul In lei pentru nici unul din premii mentionate mai sus.

Valoarea comerciala totala a premiilor este de 115.000 de Euro.SECTIUNEA 7. PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR

A. Categoria 1: Un nou stil 1500 Euro (o experienta de redefinire a stilului in valoare de 1500 Euro).

Participantul care se uita sub capacul promotional si gaseste mesajul promotional „Un nou stil – 1500 Euro”, va trebui sa sune la numarul de telefon al promotiei (tarif gratuit): 0800 080 800, Intre orele 9:00 si 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, In perioada Promotiei, dar nu mai tarziu de 19 noiembrie 2006. Participantul va trebui sa comunice mesajul promotional pe care l-a gasit sub capacul promotional, numele, prenumele, varsta, numarul de telefon, domiciliul si In ce interval orar poate fi gasit la adresa pe care a declarat-o mai sus. tn perioada stabilita de comun acord, un curier din partea Organizatorului va veni la adresa declarata de participant pentru a efectua o verificare preliminara a capacului promotional castigator. tn cazul In care capacul promotional este, Intr-adevar, castigator si pare a fi original, atunci va fi Inmanat curierului, Intr-un plic sigilat, In baza unui proces verbal de predare-primire, care va include de asemenea datele personale ale participantului (nume si prenume, varsta, numarul de telefon, adresa completa de domiciliu, seria si numarul buletinului/ cartii de identitate) si acordul expres scris al participantului cu privire la dreptul Organizatorului de a-i prelucra In cadrul bazei sale de date datele sale personale (respectiv numele, prenumele, varsta, domiciliul, numarul si seria buletinului/cartii de identitate) In vederea utilizarii acestor date In cadrul prezentei promotii si cu privire la dreptul Organizatorului de a utiliza In mod gratuit, In cadrul Promotiei, In scop publicitar, datele sale personale, fotografia si imaginea sa, conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei In vigoare.Plicul sigilat, care include, pe langa altele, capacul promotional castigator va fi adus la sediul Organizatorului, pentru verificarea si autentificarea capacului respectiv. Daca se confirma autenticitatea capacului promotional adus, iar participantul este eligibil, conform conditiilor prevazute In Sectiunea 11 din prezentul Regulament Oficial, atunci Organizatorul va proceda dupa cum urmeaza:Pentru Categoria 1: Un nou stil 1,500 Euro, Organizatorul va contacta participantul In cauza, expediindu-i acestuia prin posta o scrisoare de validare, In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data primirii de catre Organizator a plicului sigilat continand capacul promotional. Predarea premiului de Categoria 1, catre castigatorul validat, va avea loc la o data si un loc care vor fi anuntate de catre Organizator personal castigatorului, In termen de maxim 30 (treizeci) de zile lucratoare, de la data la care a fost trimisa scrisoarea de validare castigatorului respectiv.

Premiul Categoria 1: un nou stil in valoare de 1,500 Euro - consta intr-o sedinta de consiliere si styling (tuns, coafat, machiaj, etc – dupa caz) in valoare de 300 euro, cu o echipa de stilisti aleasa de Organizator, intr-o locatie aleasa de Organizator, precum si o garderoba in limita sumei de 1,200 euro, in conformitate cu stilul ales impreuna cu echipa de stilisti.

Premiile pot fi revendicate pana cel tarziu la data de 19 noiembrie 2006 (inclusiv). Orice revendicare a premiilor respective va fi supusa validarii Organizatorului In conformitate cu cerintele prezentului Regulament Oficial. Acordarea efectiva a premiilor catre participantii castigatori va avea loc dupa validarea premiilor de catre Organizator, In conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si legislatiei In vigoare. Capacul promotional castigator va fi validat de Organizator In conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Numele castigatorilor vor fi publicate In ziarele „Evenimentul zilei” si „Jurnalul National” din data de 22 noiembrie 2006.

Pentru detalii suplimentare privind magazinele participante, participantii pot apela numarul de telefon alocat Promotiei (tarif gratuit): 0800 080 800, Intre orele 9:00 - 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pe durata perioadei promotionale.B. Categoria a 2-a: 3 x 250 ml CAN (un multipack de 3 cutii de Coca-Cola light a 250 ml fiecare).

Participantii care se uita sub capacul promotional si gasesc mesajul promotional „3 x 250 ml CAN”, vor trebui sa mearga la cel mai apropiat magazin participant identificat prin materiale promotionale drept centru de premiere si sa-si ridice premiul, un multipack de Coca-Cola light, continand 3 cutii de Coca-Cola light la 250ml In schimbul capacului castigator. Castigatorii Isi pot revendica premiile pana cel tarziu la data de 19 noiembrie 2006. Pentru informatii suplimentare, inclusiv lista magazinelor participante, puteti apela numarul de telefon alocat Promotiei (tarif gratuit): 0800 080 800, Intre orele 9:00 - 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pe durata perioadei promotionale.C. Revendicari de premii tardive

Numai participantii care vor suna la numarul de telefon al promotiei: 0800 080 800 (tarif gratuit), Intre orele 9:00 si 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pana cel tarziu la 19 noiembrie 2006, cum s-a prevazut mai sus, pentru a declara ca au gasit unul din capacele promotionale castigatoare, vor fi eligibili sa revendice premiul respectiv. Nici o revendicare nu va mai fi validata dupa data de 19 noiembrie 2006.SECTIUNEA 8. REVENDICAREA CASTIGURILOR. CAPACELE CASTIGATOARE

Premiile Promotiei vor fi acordate doar daca revendicarea se bazeaza pe un capac promotional original care va avea tiparit In interior de catre Organizator sau agentii sai unul din mesajele castigatoare.

Revendicarile de premii facute pe baza unor capace promotionale ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate si care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale capacelor sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate In considerare de Organizator.SECTIUNEA 9. ERORI SI CAPACE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE

The Coca-Cola Company, Coca-Cola Romania S.R.L., Organizatorul, agentiile Organizatorului, vanzatorii cu amanuntul ai Ambalajelor participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau de alta natura sau pentru modificarea capacelor si a elementelor componente necorespunzatoare. tn situatia In care, datorita unor erori, numarul capacelor promotionale castigatoare depaseste numarul premiilor specificate In acest Regulament Oficial, Organizatorul nu va acorda un numar mai mare de premii decat cel specificat In prezentul Regulament Oficial si revendicarile vor fi solutionate pe baza principiului „primul venit – primul servit”.

tn situatia In care, datorita unor erori, numarul premiilor specificate In prezentul Regulament Oficial depaseste numarul capacelor promotionale castigatoare, premiile ramase vor fi acordate printr-o tragere la sorti la care vor participa toate solicitarile validate la categoria respectiva de premii. tn nici un caz nu se vor acorda mai multe premii decat cele prevazute In prezentul Regulament Oficial.SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu Isi va asuma nici o raspundere si nu va fi parte In cazurile referitoare la pretentii asupra dreptului de proprietate asupra capacelor promotionale castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra capacelor promotionale castigatoare nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Promotiei va acorda premiul persoanei care a prezentat revendicarea Organizatorului In conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.Organizatorul nu are nici o obligatie de a Intretine corespondenta In legatura cu revendicarile necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor corespunzatoare sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut la Sectiunea 7 de mai sus In prezentul Regulament Oficial.Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie de utilizare sau de functionare pentru premiile acordate.SECTIUNEA 11. DREPTUL DE PARTICIPARE

Promotia este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/ resedinta In Romania, cu exceptia angajatilor societatilor The Coca-Cola Company, Coca-Cola Romania S.R.L., Organizatorului Promotiei, a agentiilor de publicitate implicate In aceasta Promotie, a proprietarilor sau angajatilor Magazinelor Participante, precum si a rudelor apropiate (copii, parinti, soti/sotii) ale tuturor persoanelor mai sus mentionate.Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii castigatori isi dau acordul expres cu privire la dreptul Organizatorului de a folosi, numele, localitatea In care domiciliaza, fotografia, imaginea si vocea acestora si de a le face publice, indiferent de suportul utilizat, foto, audio si video, fara nici un fel de plata aferenta. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa In acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator.

tn cazul tentativelor de fraudare a mecanismului Promotiei, Organizatorul e Indreptatit sa ia toate masurile necesare pentru a preveni aceste tentative si a minimiza sansele ca acest lucru sa se Intample.SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

tn conformitate cu legislatia aplicabila, Organizatorul are obligatia sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate In cadrul acestei Campanii.Prin participarea la aceasta promotie, participantii declara expres ca sunt de acord cu regulamentul promotiei si ca datele lor sa intre In baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite In viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.Prin prezentul, Organizatorul prin intermediul Agentiei de Publicitate se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale stocate pe durata Promotiei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Promotie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei in vigoare.De asemenea, la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Bucuresti, Str. Preciziei nr. 10, sector 6, Organizatorul se obliga:sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, In mod gratuit pentru o solicitare pe an;

sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme In date anonime, In mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

sa Inceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului;

sa respecte normele legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

SECTIUNEA 13. NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII tN BANI A PREMIILOR

tn cadrul acestei Promotii, nu este posibila Inlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora In bani sau cu alte beneficii.SECTIUNEA 14. IMPOZITE SI TAXE

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale care ar putea fi asociate unui premiu, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa Il calculeze, sa Il retina si sa Il vireze la bugetul de stat In conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal.SECTIUNEA 15. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA

tn cazul In care castigatorul unuia dintre premii este minor (cu varsta sub 18 ani) sau o persoana fara capacitate juridica, atunci sunt necesare aprobarea si semnatura parintelui sau a tutorelui legal, pentru a primi premiul, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura In legatura cu acesta.SECTIUNEA 16. INCHEIEREA PROMOTIEI

Aceasta Promotie poate fi Incheiata numai In cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv In cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Promotie.SECTIUNEA 17. LITIGII

Orice posibil litigiu aparut Intre Organizator si participantii la aceasta Promotie va fi solutionat pe cale amiabila; In cazul In care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.SECTIUNEA 18. DISPOZITII FINALE

Pentru informatii suplimentare, puteti apela numarul de telefon alocat Promotiei (tarif gratuit): 0800 080 800, In timpul saptamanii Intre orele 9.00 si 17:00, Incepand cu data de 25 septembrie 2006 si pana la data de 19 noiembrie 2006, cu exceptia sarbatorilor legale.

Coca-Cola light este marca Inregistrata a The Coca-Cola Company.Sursa:
Tags: legenda
Share Alege stilul Coca-Cola light

9931 citiri | Publicat la 16 Octombrie 2006


Nu astepta controlul ANSPDCP Implementeaza singur GDPR si comanda ACUM Kitul GDPR care ti se potriveste

Ultimele noutati direct de la sursa

Noi preferam sa nu reinventam roata !!!

Stirile ProTV

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

WOWBiz

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Stiri pe surse

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Konkurs.ro

Puteti vedea ce concursuri si promotii sunt in prezent apasand aici

Descopera

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

I Like IT

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Digi 24

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Hotnews

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici