Va prezentam ultimele noutati

Articole vechi

Jurnalul National - Milionar peste noapte
Razuieste talonul din Jurnalul National si daca descoperi una dintre seriile declarate castigatoare in editia respectiva a ziarului, suna in aceeasi zi, pana la ora 16:00, la (021)3182020 pentru a-ti revendica premiul. Premii zilnice: 1 x Jackpot in valoare de 7.500 RON (sau mai mult, prin reportarea premiilor nerevendicate); 5 x premiu de 500 RON; 1 x telefon mobil Samsung D600. Premii instant: 100.000 x reducere de 70% la un abonament pe o luna la Jurnalul National.

REGULAMENTUL CONCURSULUI

„Milionar peste noapte“1. Organizator

Organizatorul concursului „Milionar peste noapte“ este S.C. Editura Intact S.R.L., In calitate de editor al Jurnalului National, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ficusului nr. 44 A, Sector 1 si punct de lucru In Bucuresti, Casa Presei Libere, Corp D, et 8, sector 1. Concursul se va derula sub prezentul regulament, care este aplicabil si obligatoriu pentru toti participantii.

2. Durata promotiei

Concursul „Milionar peste noapte“ se desfasoara In perioada 25 septembrie 2006 – 04 noiembrie 2006, exclusiv pe teritoriul Romaniei, pe parcursul a sase saptamani, cu exceptia zilelor de duminica (36 de aparitii ale Jurnalului National).

Valoarea totala a premiilor este de 397.764 lei (3.977.640.000 lei vechi). 1 euro = 3.53 lei

tn cazul In care, la solicitarea cititorilor, se decide prelungirea concursului cu una sau mai multe saptamani, perioada de prelungire se va supune acelorasi reguli si conditii specificate de prezentul regulament.

3. Mecanism

Talonul de concurs razuibil se insereaza In editiile de luni, miercuri si vineri ale Jurnalul National. Din momentul aparitiei lui In ziar, talonul este valabil pana la sfarsitul concursului, dar talonul nu are efect retroactiv. Zilnic in Jurnalul National vor fi publicate seriile castigatoare corespunzatoare premiilor puse in joc. Cu talonul de concurs se pot castiga premii zilnice sau premii instant.

4. Premii

Premiile zilnice

De luni pana sambata in Jurnalul National va fi publicata o macheta de concurs In care se gasesc sapte serii castigatoare, fiecare corespunzatoare unuia dintre urmatoarele premii:

1. o serie corespunzatoare premiului “Jackpot”. Valoarea minima a premiului este de 7.500 lei (75.000.000 lei vechi) si poate creste de la o zi la alta cu valoarea premiilor In bani care nu au fost revendicate in zilele anterioare. Jackpotul nerevendicat in ziua respectiva pana la ora 16:00 se reporteaza catre Jackpotul din ziua urmatoare.

2. cinci serii care au ca premiu cate 500 lei (5.000.000 de lei vechi). Premiile de 500 lei nerevendicate pana la ora 16:00 in ziua respectiva se reporteaza catre Jackpotul din ziua urmatoare.

3. o serie castigatoare a unui premiu constand intr-un telefon mobil Samsung D600 in valoare de 1.049 lei/tva inclus (10.490.000 lei vechi). Acest premiul nu este reportabil.Premiile instant

Sunt puse in joc 100.000 de taloane care au ca premiu o reducere de 70% din pretul unui abonament pe o luna la Jurnalul National.

Daca razuind talonul, participantul descopera textul „abon. redus”, Inseamna ca a castigat o reducere de 70% la contractarea unui abonament pe o luna de zile la Jurnalul National.

Pretul unui abonament lunar este de 16 lei (160.000 lei vechi), iar valoarea abonamentului cu reducerea de 70% este de 4.8 lei (48.000 lei vechi).

5. Revendicarea premiilor

1. Daca seria gasita de participant pe talon este identica (numere, litere, ordine a caracterelor etc) cu seria corespunzatoare jackpot-ului din Jurnalul National, participantul in cauza trebuie sa sune In aceeasi zi (ziua in care a fost publicata seria in ziar) la numarul 021-318.20.20 (tarif normal) Intre orele 09.00–16.00*, pentru a revendica premiul si a comunica datele sale de identificare** si seria de pe talon impreuna cu codul de validare, pentru a fi introdusi In baza de date.

2. Daca seria gasita de participant pe talon este identica (numere, litere ordine a caracterelor etc) cu una dintre cele cinci serii corespunzatoare premiilor de 5 milioane sau cu seria corespunzatoare premiului constand intr-un telefon mobil, serii publicate in Jurnalul National, participantul in cauza trebuie sa sune in aceeasi zi (ziua in care seriile au fost publicate in ziar) la numarul 021-318.20.31 (tarif normal), Intre orele 09.00–16.00*, pentru a revendica premiul, si a comunica datele sale de identificare** si seria de pe talon impreuna cu codul de validare, pentru a fi introdus In baza de date.

3. Daca pe talon este inscris textul „abon. Redus”, si posesorul talonului doreste sa se aboneze pe o luna de zile la Jurnalul National, participantul trebuie:

- pasul 1: sa depuna in contul RO74BPOS70506000790ROL01 deschis la Banc Post sucursala Floreasca, valoarea abonamentului cu reducere, respectiv suma de 4.8 lei (48.000 lei vechi);

- pasul 2: sa trimita prin fax la 021-318.20.27 (Intre orele 10.00–18.00) urmatoarele documente:

a) datele abonatului: numele, prenume si adresa unde sa fie trimis abonamentul, precum si luna in care doreste primirea abonamentului;

b) copia talonului cu textul „abon.redus”;

c) copia documentului de plata a abonamentului cu reducere, adica suma de 4.8 lei (48.000 lei vechi).

Abonamentul va fi facut pe una dintre lunile urmatoare castigarii premiului. Pentru mai multe informatii si lamuriri privind contractarea abonamentului puteti suna la numarul de telefon 021-318.20.28 (tarif normal)

Participantii nu pot solicita contravaloarea premiilor in cazul telefoanelor mobile si al taloanelor cu reducere la abonament.* Datorita necesitatii de a inchide editia, premiile pot fi revendicate doar in intervalul 9:00 - 16:00. Premiile in bani nerevendicate in ziua pubicarii ziarului in intervalul mentionat nu mai pot fi acordate, ele fiind reportate in Jackpot-ul de a doua zi.

**Seria de pe talon, codul de validare, numele, adresa completa, un numar de telefon la care poate fi contactat, varsta si profesia.6. Dreptul de participare

tn cazul In care castigatorul unuia dintre premii este minor (cu varsta sub 18 ani) acesta va fi Indreptatit sa intre In posesia premiului doar cu acordul scris parintilor sau al tutorelui legal, iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmare a unei alte situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani) acesta va fi Indreptatit sa intre In posesia premiului doar cu acordul scris al tutorelui sau legal.

Nu au drept de participare la aceasta campanie angajatii Organizatorului, precum si cei ai partenerilor acestuia, ce sunt implicati In organizarea si desfasurarea concursului, si nici rudele de gradul I ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.

Participarea la concursul „Milionar peste noapte“ si/sau revendicarea oricarui premiu confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de Organizator In scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex: internet, afisaj stradal etc.).Prin participarea la concurs, persoanele fizice in cauza accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identitate sa fie utilizate si stocate Intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, In cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, etc.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Piata Presei Libere, nr. 1, corp D, et 8. Organizatorul se obliga:

- sa confirme solicitantului, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale personale;

- sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod gratuit;

- sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

tn cazul unor potentiale litigii aparute Intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. tn caz contrar, litigiul va fi Inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

Prezentul concurs se desfasoara in acord cu prevederile codului fiscal din decembrie 2003 cu completarile si modificarile ulterioare.

7. Impozitul pe venitul obtinut

Impozitul aferent fiecarui premiu in bani va fi suportat de catre castigator, Organizatorul neavand obligatia suportarii vreunei cote de impozit. Premiile in bani sunt impozabile, cu un impozit corespunzator Codului Fiscal al Romaniei, in vigoare.

Impozitele aferente premiilor in bunuri (ex:, telefon, publicatii etc.) vor fi suportate de catre Organizator, castigatorul premiului neavand obligatia suportarii vreunei cote de impozit.8. Limitarea raspunderii:

Concursul „Milionar peste noapte“ este destinat cititorilor de Jurnalul National care cumpara (sau primesc ziarul prin abonament) In ziua aparitiei lui. tn consecinta, Organizatorul nu va fi tinut In nici un fel responsabil pentru nici una dintre situatiile urmatoare (lista NU este limitativa, ci doar exemplificativa):

1. Erorile distribuitorilor de ziare care aduc ziarul In alta zi decat cea de aparitie;

2. Abonamentele care sosesc cu Intarziere;

3. Oricare disfunctionalitate a retelelor de electricitate, de telefonie fixa sau mobila etc. care Impiedica buna derulare/functionare a concursului (operatorul de telefonie mobila, CONEL, etc.);

4. Defectiunea oricarui material de receptie sau a liniilor de comunicatie.

Organizatorul Isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producandu-si efectele din momentul publicarii respectivei informatii In ziarul Jurnalul National sau pe pagina de internet www.jurnalul.ro.9. Alte prevederi

- Toate tichetele razuibile care contin erori de tiparire vor fi Inlocuite gratuit de catre Organizator, la cererea cititorilor care le detin. Pentru Inlocuirea tichetului sunati la numarul de telefon 021-318.20.32 (tarif normal) Intre orele 9:00 - 16:00. Pentru schimbarea tichetului este obligatorie prezentarea tichetului cu erori de catre detinatorul acestuia, la adresa: Jurnalul National - Bucuresti, Casa Presei Libere, Corp D, et 8, sector 1.

- Participantii nu pot solicita contravaloarea premiilor in bunuri.

- Din momentul In care se Inregistreaza datele de identificare ale castigatorilor In baza de date, acestea nu mai pot fi modificate.

- Pentru identificare si ridicarea premiului, fiecare castigator va prezenta Organizatorului talonul castigator si un document de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate ori pasaport). Neprezentarea talonului castigator sau a unui document de identitate vor bloca acordarea premiului pana la pezentarea documentelor necesare.

- Organizatorul are obligatia de a face publice numele castigatorilor si premiile acordate, cel putin prin publicarea In Jurnalul National.

- Regulamentul concursului este disponibil oricarui solicitant In mod gratuit. Participantii pot intra In posesia unui exemplar al regulamentului promotiei trimitand o cerere pe adresa Organizatorului (Casa Presei Libere, corp D, et. 8, Sector 1, Bucuresti) sau sunand la numarul de telefon: 021-318.20.32. De asemenea acesta este disponibil si pe site-ul Organizatorului: www.jurnalul.ro.

- Pentru orice sugestie ne puteti scrie si pe adresa de e-mail: infoconcurs@jurnalul.ro.

- Prin participarea la promotia „Milionar peste noapte“ participantii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.Sursa:
Tags: legenda
Share Jurnalul National - Milionar peste noapte

8729 citiri | Publicat la 16 Octombrie 2006


cursuri de specializare si formare DPO Responsabil cu protectia datelor oferite de Catedra Internationala Onorifica infiintata in 2012 impreuna cu Academia Romana

Ultimele noutati direct de la sursa

Noi preferam sa nu reinventam roata !!!

Stirile ProTV

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

WOWBiz

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Stiri pe surse

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Konkurs.ro

Puteti vedea ce concursuri si promotii sunt in prezent apasand aici

Descopera

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

I Like IT

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Digi 24

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Hotnews

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici