Va prezentam ultimele noutati

Articole vechi

Cotidianul - Campania de abonamente
Click pentru a mari Aboneaza-te la Cotidianul pentru 12 sau 6 luni si inscrie-te.

1 x Volvo S60; 6 x excursii de lux; 6 x carduri bancare a cite 1.000 de euro fiecare; 5 x DVD player E-Boda; 5 x telefoane Nokia; 10 x Home Cinema E-Boda; 1 x laptop HP Campania de Abonamente Cotidianul 2006 - regulament oficial1. Organizator

1.1. Organizatorul Campaniei este SC Poligraf SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 1, inregistrata la oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10724/2004, avind codul fiscal R16563205, editor al publicatiei Cotidianul.

1.2. Campania de abonamente si extragerile cu premii din cadrul acesteia, asa cum sint descrise la capitolul 7 de mai jos, se vor derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.2. Perioada de desfasurare a Campaniei de abonamente

2.1. Campania se desfasoara in perioada 15.02.2006 – 20.12.2006, in doua etape:

2.2. Etapa 1: se desfasoara in perioada 15.02 – 20.05.2006 si se finalizeaza cu Extragerea Estivala, din data de 15.06.2006;

2.3. Etapa a 2-a: se desfasoara in perioada 01.06 – 20.12.2006 si se finalizeaza cu Extragerea Finala, din data de 15.01.2007.3. Descrierea generala a Campaniei de abonamente

3.1. Campania de abonamente se adreseaza tuturor abonatilor la ziarul Cotidianul, care au abonamente de 6 si 12 luni, incheiate in perioada 15.02 – 20.12.2006.

3.2. Pentru a participa la campanie, abonatii trebuie sa faca dovada calitatii de abonat Cotidianul – abonament pentru 6 luni sau 12 luni, si sa transmita datele de identificare personale, pentru inscrierea in baza de date a participantilor la extragerile cu premii ale Campaniei.4. Drept de participare

4.1. Are drept de participare la campanie orice abonat pentru 6 sau 12 luni la ziarul Cotidianul.

4.2. Pentru a participa la extragerile cu premii desfasurate in cadrul campaniei de abonare, abonatii trebuie sa furnizeze date reale, corecte si complete, in vederea inregistrarii in baza de date.

4.3. Daca nu este posibila identificarea cu certitudine a cistigatorului sau sint descoperite neconcordante cu realitatea in momentul tragerii la sorti a acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l descalifica si de a desemna, prin tragere la sorti, un alt cistigator.

4.4. Nu au drept de participare la acest concurs angajatii Organizatorului, ai colaboratorilor implicati in prestarea de servicii conexe (ex. firmele de contractare si distributie a abonamentelor), rudele de gradul I (copii si parinti), sotii/sotiile acestora.

Regulamentul oficial al Campaniei de Abonamente 20065. Temeiul legal

5.1. Prezentul regulament este intocmit in conformitate cu Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 (art. 48-56).

5.2. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului premiului in conditii normale.6. Mecanism

6.1. In perioada campaniei de abonare se considera a indeplini conditiile de participare la extragerea premiilor de abonat pentru 6 luni sau 12 luni la Cotidianul, care face dovada calitatii de abonat prin transmiterea datelor personale si a unei copii a documentului de plata care constituie dovada platii abonamentului.

6.2. Pentru a transmite datele personale necesare inregistrarii in baza de date pentru extrageri si pentru a face dovada calitatii de abonat, participantii au la dispozitie urmatoarele cai:

6.2.1. Abonatii care au incheiat abonamente prin Posta Romana, prin difuzorii de presa sau care au achitat contravaloarea abonamentelor de 6 sau 12 luni in contul IBAN: RO93CBIT4240102932001000, deschis la B.C. Ion Tiriac, Agentia Traian, pot transmite datele personale si o fotocopie a documentului care face dovada platii abonamentului la adresa Str. Alecu Russo, nr. 13-19, et. 1, ap. 3, sector 2, Bucuresti sau via fax la nr. 021- 210.65.32, in atentia Departamentului Difuzare.

6.2.2. Datele abonatilor care au achitat contravaloarea abonamentelor de 6 sau 12 luni prin plata electronica, pe site-ul www.cotidianul.ro, prin aplicatia dedicata pusa la dispozitie in cadrul sectiunii Abonamente, dupa confirmarea platii, intra direct in baza de date pentru extragere, daca datele completate in formularele de abonare sint corecte, complete si conforme cu realitatea.

6.2.3. Orice abonat poate solicita verificarea inscrierii si a datelor inscrise in baza de date pentru extragere:

6.2.3.1.1. In scris:

— la adresa Str. Alecu Russo, nr. 13-19, et. 1, ap. 3, sector 2, Bucuresti

— via fax la nr. 021-210.65.32, in atentia Departamentului Difuzare.

— Prin e-mail la adresa abonamente@cotidianul.ro.

6.2.3.1.2. Telefonic, la nr. 021-210.65.30, de luni pina vineri, intre orele 10.30 – 18.00.

6.3. Acordarea premiilor se face prin tragere la sorti pe baza unei aplicatii software dedicate, din baza de date a participantilor la extragerile cu premii.7. Extrageri cu premii

7.1. Pe durata desfasurarii campaniei de abonare, vor avea loc doua extrageri cu premii:

7.1.1. Extragerea Estivala;

7.1.2. Extragerea Finala, in cadrul careia se vor desfasura Extragerea Marelui Premiu si Extragerea Premiilor speciale.

7.2. Extragerile tuturor premiilor se vor desfasura la sediul Organizatorului din Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 1, in prezenta unui notar public si a unui juriu format din reprezentanti ai Organizatorului si participanti la campanie. In perioada campaniei au loc doua extrageri, dupa cum urmeaza:

7.3. EXTRAGEREA ESTIVALA are loc joi, 15 iunie 2006:

7.3.1. La tragerea la sorti pentru aceasta etapa a campaniei participa abonatii Cotidianul, care au incheiat abonamente pentru 6 sau 12 luni in perioada 15.02-20.05.2006 si s-au inscris in baza de date pentru extragere pina cel tirziu joi, 01.06. 2006.

7.3.2. Cele 13 premii puse la dispozitie de Organizator pentru aceasta tragere la sorti vor fi extrase in urmatoarea ordine:

— 3 excursii de lux: pachete de servicii de turism, in valoare de 1.500 de euro

— 5 carduri bancare VISA Electron, emise de CEC, a cite 1.000 de euro

— 5 DVD player E-Boda.

7.4. EXTRAGEREA FINALA are loc luni, 15 ianuarie 2007:

7.4.1. La tragerea la sorti pentru aceasta etapa a campaniei participa abonatii Cotidianul, care au incheiat abonamente pentru 6 sau 12 luni in perioada 15.02-20.12.2006 si s-au inscris in baza de date pentru extragere pina cel tirziu vineri, 05.01.2007.

7.4.2. Extragerea Marelui Premiu – un automobil Volvo S60:

7.4.2.1. La tragerea la sorti participa doar abonatii Cotidianul, care au incheiat abonamente pentru 12 luni in perioada 15.02-20.12.2006 si s-au inscris in baza de date pentru extragere pina cel tirziu vineri, 05.01.2007.

7.4.3. Extragerea Premiilor speciale

7.4.3.1. La tragerea la sorti participa abonatii Cotidianul care au incheiat abonamente pentru 6 sau 12 luni in perioada 15.02-20.12.2006 si s-au inscris in baza de date pentru extragere pina cel tirziu vineri, 05.01.2007.

7.4.3.2. Tragerea la sorti a celor 20 de premii puse la dispozitie de Organizator va fi facuta in urmatoarea ordine:

— 3 excursii de lux: pachete de servicii de turism, in valoare de 1.500 de euro

— 1 card bancar in valoare de 1.000 de euro

— 1 laptop HP

— 5 telefoane mobile Nokia

— 10 sisteme Home Cinema E-Boda.

7.5. Anuntarea cistigatorilor. Contestatii:

7.5.1. Anuntarea rezultatelor extragerilor cu premii va fi facuta in ziarul Cotidianul, in editia tiparita si in editia electronica, dupa cum urmeaza:

7.5.1.1. Rezultatele Extragerii Estivale: marti, 20 iunie 2006.

7.5.1.2. Rezultatele Extragerii Finale: vineri, 19 ianuarie 2007.

7.5.2. Orice contestatii ale participantilor vor fi trimise in scris, pe adresa Organizatorului SC POLIGRAF SRL din Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 1, pina la data de 30 iunie 2006, pentru Extragerea Estivala, respectiv pina la data de 30 ianuarie 2007 – pentru Extragerea Finala. Contestatiile primite dupa aceste termene vor fi considerate tardive si nu vor mai fi luate in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face de catre Comisia care a validat cistigatorii si este definitiva.8. Premii

8.1. In cadrul celor doua extrageri cu premii, asa cum sint descrise in capitolul 7, se acorda

un numar total de 34 de premii:

— 1 automobil Volvo S60 – Marele Premiu;

— 6 excursii de lux: pachete de servicii de turism, in valoare de 1.500 de euro;

— 6 carduri bancare a cite 1.000 de euro fiecare;

— 5 DVD player E-Boda;

— 5 telefoane mobile Nokia;

— 10 Home Cinema E-Boda;

— 1 laptop HP.

8.2. Valoarea comerciala totala a premiilor este de 190,200 RON.

8.3. Fotografiile premiilor folosite in materialele de promovare a campaniei sint cu titlu de prezentare si nu creeaza obligatii contractuale.

8.4. Premiile vor fi inminate cistigatorilor sau reprezentantilor acestora, imputerniciti special, pe baza unui act de identitate.

8.5. Organizatorul se obliga ca, la ridicarea premiilor, sa furnizeze cistigatorilor produsele care fac obiectul premiilor, insotite de toate documentele menite a asigura, potrivit legii, informarea utilizatorilor in mod complet, corect si precis cu privire la caracteristicile lor esentiale, la principalele caracteristici tehnice, modul de utilizare, manipulare, conservare si pastrare, precum si documentele care atesta garantia oferita de producator ori distribuitor.

8.6. Garantia produselor oferite drept premiu va fi acordata de catre producatorul, respectiv distribuitorul acestor produse, conform reglementarilor in vigoare si conform conditiilor de garantie acordate de producator sau distribuitor in mod obisnuit in privinta garantiei ori a conformitatii premiilor cu orice standarde de calitate sau de conformitate, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere ori obligatii. Orice cereri sau plingeri in legatura cu premiile, dupa predarea acestora, urmeaza a fi adresate exclusiv producatorului ori distribuitorului respectivelor produse.

8.7. Cistigatorii nu pot solicita contravaloarea premiilor in bani sau preschimbarea acestora in alte produse.

8.8. Cistigatorii trebuie sa revendice premiile in termen de 30 de zile de la data la care se considera ca au fost informati despre cistigarea premiului prin publicarea listei cistigatorilor in Cotidianul si afisarea acesteia pe site-ul www.cotidianul.ro.

8.9. Neridicarea premiului in termenul mentionat se considera renuntare la premiu si are drept consecinta stingerea oricaror obligatii in sarcina Organizatorului de a preda premiul catre cistigator.9. Taxe si impozite

9.1. Promotia se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal din 22 decembrie 2003, cu toate modificarile si adaugirile in vigoare la data de 15.02.2006.

9.2. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre cistigator, potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitul pe venit, in conformitate cu OG nr. 7/2001, aprobata prin Legea nr. 493/2002 privind impozitul pe venit aferent tuturor premiilor, pentru respectarea OG 99/2000 aprobata prin Legea 650/2002.

9.3. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile cistigate, sint in sarcina exclusiva a cistigatorilor.

9.4. Indeplinirea formalitatilor legale de intrare in proprietate asupra premiilor este conditionata de achitarea de catre cistigatori a impozitului aferent venitului obtinut.

9.5. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie,

acestea vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor romane de drept comun, de la sediul Organizatorului.10. Prelucrarea datelor personale

10.1. Tuturor participantilor la campanie le sint garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001.

10.2. Prin participarea la campanie si transmiterea datelor personale in vederea participarii la Extragerile cu premii, participantii isi exprima acordul explicit pentru stocarea datelor si includerea in baza de date a Organizatorului.

10.3. Scopurile constituirii acesteia sint:

— desemnarea cistigatorilor premiilor;

— realizarea de rapoarte statistice cu privire la cititorii Cotidianul;

— informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare), cu privire la promotiile Cotidianul sau alte actiuni editoriale si de marketing desfasurate in viitor de catre Cotidianul si de partenerii sai agreati.

10.4. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I, nr. 34 – 36, in atentia Departamentului de Marketing.

10.5. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia operatorului de marketing direct al SC Poligraf SRL si a partenerilor agreati.

10.6. La cererea participantilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga, in functie de solicitare:

10.6.1. sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

10.6.2. sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

10.6.3. sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.11. Dispozitii finale

11.1. Participarea la aceasta campanie si la extragerea de premii inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii si conditiile de participare prevazuti de prezentul regulament.

11.2. Orice incercare de fraudare sau de nerespectare a prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine retragerea dreptului de participare si, implicit, duce la anularea cistigului acordat.

11.3. Participarea la Campania de abonamente si acceptarea oricarui premiu confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si cistigatorii sa fie facute publice si folosite de catre Organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex: tiparituri, website, spoturi TV si audio, afisaj stradal etc.).

11.4. Prezentul regulament este publicat in ziarul Cotidianul din data 07.03.2006 si sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putind fi obtinut gratuit, printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa: Cotidianul, Departament Marketing, sau pe adresa de email abonamente@cotidianul.ro.

11.5. Regulamentul este disponibil, pe toata durata campaniei, si pe pagina de Internet a Organizatorului, la adresa www.cotidianul.ro.

11.6. Informatii suplimentare pot fi obtinute, incepind cu data de 6 martie 2006, la numarul de telefon 021 – 210.65.30 (numar cu tarif normal), de luni pina vineri, intre orele 10.30 si 18.00, sau solicitindu-le in scris, prin fax la nr. 021 – 210.65.32 sau pe adresa de e-mail abonamente@cotidianul.ro.

11.7. Organizatorul nu este responsabil pentru disfunctionalitatile provenite din nici una dintre situatiile urmatoare:

11.7.1. Erori de functionare a aplicatiei de comert electronic la inregistrarea datelor in formulare sau la efectuarea platilor;

11.7.2. Orice disfunctionalitate a retelelor de telefonie fixa sau mobila care impiedica buna derulare/functionare a campaniei (probleme provocate de operatorul de telefonie mobila, de telefonie fixa, furnizorul de energie electrica etc.);

11.7.3. Defectiunea oricarui material de receptie sau a liniilor de comunicatie;

11.7.4. Orice disfunctionalitati care tin de receptionarea corespondentei via fax, e-mail sau prin serviciile de posta si/sau curierat.

11.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sub conditia de a publica respectivele modificari in ziarul Cotidianul si pe site-ul www.cotidianul.ro. Toate modificarile isi produc efectele de la data publicarii lor.Sursa:
Tags: legenda
Share Cotidianul - Campania de abonamente

9399 citiri | Publicat la 16 Octombrie 2006


Ai nevoie de suport pentru implementarea GDPR in organizatia ta? Suna-ne acum la 0752404328

Ultimele noutati direct de la sursa

Noi preferam sa nu reinventam roata !!!

Stirile ProTV

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

WOWBiz

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Stiri pe surse

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Konkurs.ro

Puteti vedea ce concursuri si promotii sunt in prezent apasand aici

Descopera

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

I Like IT

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Digi 24

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Hotnews

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici