Va prezentam ultimele noutati

Articole vechi

CAMPANIA PROMOTIONALA HBO
15 septembrie – 15 decembrie 2004Organizatorii campaniei
Organizatorii prezentei campanii sunt societatea comercial a HBO ROMÂNIA SRL, cu sediul In Bucuresti, str. Dr. Felix nr. 55, sector 1, Inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/2103/1997, cod fiscal R 9337019 si operatorii de cablu care expun Insemnele prezentei campanii promotionale.Participantii
Pot participa la aceasta campanie toti abonatii persoane fizice ai caror operatori de cablu expun la sediu si la casierii Insemnele prezentei campanii (respectiv afisele de oferta ale campaniei). Suplimentar fata de aceste conditii, operatorii de cablu vor putea prevedea, In conformitate cu politica lor comerciala, si alte criterii proprii de eligibilitate pe care abonatul trebuie sa le Indeplineasca pentru a participa la prezenta campanie publicitara. Operatorii de cablu sunt singurii raspunzatori In legatura cu eventualele criterii suplimentare de eligibilitate introduse In campanie si orice plangere sau cerere In legatura cu respectivele criterii suplimentare se vor adresa operatorilor de cablu, iar nu societatii HBO.Durata campaniei
Campania se desfasoara In perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2004.Oferta promotionala
Oferta promotionala se adreseaza abonatilor operatorilor de cablu care expun Insemnele campaniei (afisele de oferta ale campaniei), dupa cum urmeaza:

a) atat abonatilor HBO existenti, cu abonamentul achitat la zi (denumiti In cele ce urmeaza „abonati loiali”) care, In cadrul prezentei campanii, In intervalul 15 septembrie – 15 decembrie 2004, achita in avans, printr-o singura plata, abonamentul HBO pentru urmatoarele 3 (trei) luni,

b) cat si persoanelor neabonate la Programul HBO si care Incheie contracte de furnizare a Programului HBO, In intervalul 15 septembrie – 15 decembrie 2004 (denumiti In cele ce urmeaza „abonati noi”).

1. Oferta pentru abonatii noi:

Persoana care se aboneaza la Programul HBO In intervalul 15 septembrie – 15 decembrie 2004 trebuie sa plateasca abonamentul HBO pentru cel putin o luna si primeste pe loc, In momentul subscrierii, urmatorul pachet:

- gratuit abonamentul HBO pentru luna conectarii;

• o reducere de 20% la plata abonamentului HBO pentru primele sase luni care urmeaza lunii de conectare;

• un cadou instant const and Intr-o carte postala cu vedeta de cinema, la alegere, In limita stocului din casierie;

• va fi inclus de catre operatorul de cablu Intr-o baza de date care pana la data de 20 decembrie 2004 va fi pusa la dispozitia HBO si In consecinta va fi Inscris de catre HBO, pe baza datelor puse la dispozitie de catre operator, ca participant la o tombola cu premii constand In 5 (cinci) camere foto digitale HP Photosmart R707, de valoare egala, in valoare totala de 2552,55 Euro, cu TVA inclus. Tragerea la sorti va avea loc pe data de 28 decembrie 2004, ora 10:00, la sediul HBO Romania SRL.Castigatorii vor fi anuntati telefonic de reprezentanti ai HBO Romania, iar numele acelora dintre acestia care si-au dat acordul prealabil in acest sens, vor fi facute publice pe site-ul HBO si In Revista de Film HBO – editia lunii februarie 2005.

Abonatii pot alege de asemenea sa faca dovada abonarii la HBO pe perioada campaniei, expediind o copie a chitantei doveditoare direct catre HBO Romania, pe adresa str. Dr. Felix, nr. 55, sector 1, Bucuresti.

2. Oferta pentru abonatii loiali:

Abonatul loial care, In perioada campaniei, achita In avans abonamentul HBO pentru cel putin 3 (trei) luni castiga pe loc un cadou cu produse marca AVON in valoare de 6,89 USD ( TVA inclus), in limita stocului din casierie.Mecanismul promotiei
tn cazul In care un abonat nou iese castigator la extragere va intra In posesia premiului numai ca urmare a solicitarii sale exprese, adresata organizatorilor pana cel mai tarziu la data de 31 martie 2005 . Nerevendicarea premiului In interiorul acestui termen ( 31 martie 2005 inclusiv ) are drept consecinta stingerea oricaror obligatii In sarcina organizatorilor de a preda premiul catre castigator.

2. Precizari cu privire la desfasurarea loteriei publicitare:

La aceasta loterie publicitara vor participa toate persoanele care platesc abonamentul conform ofertei de achizitie (abonatii noi). Tragerea la sorti va avea loc la sediul organizatorului HBO Romania, In data de 28 decembrie 2004 , In prezenta unui notar public.

tn masura In care exista acceptul scris exprimat In mod expres din partea participantilor la tombola si respectiv din partea castigatorilor, datele personale ale acestora vor fi publicate In Revista de film editata de HBO din luna februarie, revista care se distribuie In casieriile operatorilor de cablu.Ridicarea Premiilor distribuite In cadrul loteriei publicitare
Participantii care detin chitantele ce au fost declarate castigatoare se vor prezenta pana la data de 31 martie 2005 , ora 14:00, la sediul HBO Romania, str. Dr. Felix, nr. 55, sector 1, Bucuresti, pentru a primi toate informatiile cu privire la modul de intrare in posesia premiului sau vor putea telefona la infoline HBO la 021 3077799, apel cu tarif normal .

tn cazul In care abonatul ce detine o chitanta declarata castigatoare In urma extragerii din 28 decembrie 2004 nu se prezinta pana la data de 31 martie 2005 , ora 14:00, la sediul HBO pentru a-si anunta identitatea si calitatea de castigator, acesta pierde calitatea de castigator si nici nu mai poate revendica premiul castigat.

De asemenea, abonatul castigator care si-a anuntat calitatea de castigator In conditiile de mai sus, dar care nu se prezinta pana la data de 31 martie 2005, inclusiv, la sediul HBO pentru a ridica premiul de la sediul din Bucuresti al HBO ROMÂNIA, va pierde dreptul de solicita premiul.

Premiile se vor ridica personal de catre titularul de contract detinator al chitantei declarate castigatoare de la sediul HBO Romania din Bucuresti, Strada Dr. Felix nr. 55, sector 1, pe baza urmatoarelor acte:

- act de identitate In original;

- originalul chitantei doveditoare a platii abonamentului HBO corespunzator ofertei mentionate mai sus, In cazul In care, din orice eroare, nu se regaseste In baza de date pusa la dispozitia HBO de catre operatorul de cablu, dar a expediat copie a chitantei doveditoare direct catre HBO Romania.

Castigatorul poate, de asemenea, ridica premiul printr-un reprezentant Imputernicit printr-o procura speciala autentica. tn aceasta situatie, documentele pe care Imputernicitul trebuie sa le prezinte pentru ridicarea premiului sunt urmatoarele:

- procura speciala autentica In original si actul de identitate al persoanei Imputernicite;

• originalul chitantei doveditoare a platii abonamentului HBO corespunzator ofertei mentionate mai sus, In cazul In care, din orice eroare, nu se regaseste In baza de date pusa la dispozitia HBO de catre operatorul de cablu, dar a expediat copie a chitantei doveditoare direct catre HBO Romania.Alternative ale Premiilor
In caz de castig, participantii nu pot opta pentru preschimbarea premiilor In bani sau In alte produse.Servicii post-vanzare/Garantii
Garantia produselor oferite drept premiu va fi acordata de catre producatorul, respectiv distribuitorul acestor produse, conform reglementarilor In vigoare si conform conditiilor de garantie acordate de producator sau distribuitor In mod obisnuit. tn privinta garantiei ori a conformitatii premiilor cu orice standarde de calitate sau de conformitate, organizatorii nu Isi asuma nici un fel de raspundere ori obligatii, orice cereri sau plangeri In legatura cu acestea urmand a fi adresate exclusiv producatorului ori distribuitorului respectivelor produse.

De asemenea, HBO Romania nu va fi raspunzatoare pentru nici o inexactitate ori omisiune din bazele de date cu abonatii puse la dispozitie de vreun operator.

HBO Romania va fi insa raspunzatoare in raport cu toate datele primite direct de la abonati, in situatiile prevazute la sectiunea “Oferta pentru abonatii noi”, alineatul final.

La ridicarea premiilor organizatorii vor remite castigatorilor certificatele de garantie, de calitate, etc. aferente bunurilor oferite drept premiu.Protectia datelor personale
tn conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, organizatorii Isi asuma obligatia de a nu face disponibile In nici un fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora dat In conditiile legii. Datele personale ale participantilor si ale castigatorilor vor putea fi folosite de catre organizatorul HBO Romania numai In masura In care aceste persoane si-au exprimat In mod expres acordul lor In acest sens, In conformitate cu prevederile acestui Regulament.

Este obligatia societatii HBO Romania de a introduce In baza de date toate datele personale ale abonatilor care Intrunesc conditiile In vederea participarii la loteria publicitara, exact asa cum acestea sunt transmise de catre abonatii Insisi prin posta la sediul HBO din Strada Dr. Felix nr 55, sector 1. Societatea HBO Romania nu Isi asuma nici un fel de raspundere In cazul In care abonatii Isi trimit datele personale In mod eronat.Angajamente si verificarea dreptului de participare
Organizatorii se obliga sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate, numai In masura In care castigatorii si-au exprimat In mod expres acordul asupra folosirii datelor lor personale In scopurile prezentate anterior. Daca abonatii nu Isi manifesta acordul lor ca datele personale sa fie folosite de catre HBO Romania, atunci se va considera ca respectivii abonati nu sunt de acord cu folosirea datelor lor personale.

Premiile acordate vor fi predate pe baza unui proces-verbal de predare-primire la sediul HBO Romania.Raspunderea organizatorilor
Organizatorii nu Isi asuma nici un fel de raspundere derivand din sau In legatura cu litigii de orice natura legate de proprietatea asupra chitantelor castigatoare sau necastigatoare. De asemenea, organizatorii nu vor putea fi implicati In astfel de litigii.

Organizatorii nu Isi asuma nici un fel de raspundere pentru eventuala calitate necorespunzatoare a premiilor, aceasta ramanand exclusiv In sarcina societatilor care au pus la dispozitie premiile loteriei.

Organizatorii nu vor desfasura nici un fel de activitate de identificare a eventualilor participanti castigatori cu exceptia publicarii numelor persoanelor castigatoare, In conformitate cu prezentul Regulament.

HBO nu Isi asuma nici un fel de raspundere In legatura cu oferta/ofertele operatorilor de cablu pentru propriile lor campanii, oferte care ar putea Insoti oferta HBO asa cum aceasta rezulta din prezentul Regulament. HBO nu Isi asuma nici un fel de raspundere pentru premiile pe care operatorii de cablu ar dori sa le acorde persoanelor care se conecteaza la serviciul de cablu, inclusiv dar fara a se limita la acordarea de discounturi la plata abonamentelor catre operatorul de cablu respectiv, alte bunuri, servicii sau avantaje.Taxe
Organizatorii nu Isi asuma obligatia platii nici unei taxe sau impozit, cu exceptia impozitului pe venitul obtinut ca urmare a acordarii premiilor campaniei, impozit care se retine la sursa, In conformitate cu prevederile Titlului al III-lea din Legea 571/2003 – Codul fiscal.


Regulamentul Oficial
Acest REGULAMENT prezinta conditiile pe care participantii la campanie trebuie sa le Indeplineasca pentru a fi considerati eligibili. tnscrierea In aceasta campanie Inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acesteia. Pentru orice alte conditii de eligibilitate impuse de catre operatorii de cablu locali, raspunderea integrala revine fiecarui operator de cablu.

Prezentul REGULAMENT este disponibil In mod gratuit oricarui solicitant la sediile si casieriile operatorilor de cablu participanti la campanie.

Pentru informatii suplimentare cu privire la acest regulament si la desfasurarea campaniei participantii se vor adresa operatorilor de cablu cu care au Incheiat sau vor Incheia contractul pentru furnizarea Programului TV HBO.

Sursa: HBO
Tags: legenda
Share CAMPANIA PROMOTIONALA HBO

1094 citiri | Publicat la 06 Decembrie 2004


Nu astepta controlul ANSPDCP Implementeaza singur GDPR si comanda ACUM Kitul GDPR care ti se potriveste

Ultimele noutati direct de la sursa

Noi preferam sa nu reinventam roata !!!

Stirile ProTV

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

WOWBiz

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Stiri pe surse

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Konkurs.ro

Puteti vedea ce concursuri si promotii sunt in prezent apasand aici

Descopera

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

I Like IT

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Digi 24

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Hotnews

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici