Va prezentam ultimele noutati

Articole vechi

CONCURS DE SOLUTII
CONCURS DE SOLUÞII

MASCOTA UNIVERSITÃÞII "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAªIAtribuirea contractului de achizitie publica de lucrari se realizeaza In conformitate cu prevederile actelor normative In vigoare privind achizitiile publice.Legislatie aplicabila:1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241/11.05.2001;

2. Hotararea Guvernului nr. 461/2001 privind aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268/24.05.2001;

3. Ordinul comun al ministrului finantelor publice si ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/874/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a "Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei" pentru achizitia publica de servicii, publicat In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340/27.06.2001;

4. Legea 212/17.05.2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001.A. INTRODUCERE:A.1.1. Denumirea autoritatii contractante: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi

Cod fiscal: 4701126

Adresa: B-dul Carol I, Nr. 11

Numarul de telefon: 0232/201039, Fax: 0232/201148

Sursa de finantare a contractului de servicii: Venituri proprii si/sau subventiiA.2.1. Obiectul concursului de solutii: «Crearea mascotei Universitatii "Alexandru Ioan Cuza"» Iasi

Cod CPSA : 7420.37: ′Alte servicii de proiectare tehnica′A.2.2. Procedura aplicata: concurs de solutiiB. CALIFICAREA CANDIDAÞILOR/OFERTANÞILOR:B1. EligibilitateB.1.1. Orice persoana juridica sau fizica, romana ori straina, avand sediul In Romania, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.B.2.2. Documente care dovedesc Inregistrarea:

- Pentru persoane juridice romane:

Certificat emis de Oficiul registrului comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala. (copie)

- Pentru persoane fizice:

Buletin sau carte de identitate. (copie)B.2.3. Formularul de Inscriere la concursul de solutii, eliberat Impreuna cu caietul de sarcini, semnat de participant.C. ELABORAREA OFERTEIC.1.1. Limba de redactare a ofertei: romana.C.2.1. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.C.3.1 Solutia elaborata de ofertant trebuie sa cuprinda:Ofertantul va prezenta:

- schite (Insotite obligatoriu de fisierele grafice realizate Intr-un program de grafica tridimensionala; In cazul In care mascota este realizata Intr-un program de grafica bidimensional, aceasta va fi prezentata din fata, profil si spate); machete (optional);

- o scurta descriere a personajului reprezentat de mascota: nume (obligatoriu), trasaturi, eventual gesturi, saluturi specifice.C.3.2. Conditii obligatoriitn elaborarea mascotei se va regasi si culoarea albastra, asociata imaginii Universitatii "Alexandru Ioan Cuza".D. PREZENTAREA OFERTEID.1.1. Adresa la care se depun documentele de calificare: Registratura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza".

D.1.2. Data limita pentru depunerea ofertei: 22 Decembrie______ora__15.00__D.2.1. Modul de prezentare a ofertei:Documentele de calificare:1.

(copie dupa certificatul de Inmatriculare, In cazul societatilor comerciale, sau dupa buletin sau cartea de identitate, In cazul persoanelor fizice), Insotite de date de contact (numar de telefon fix, mobil, fax, e-mail);

2.

formularul de Inscriere la concurs, semnat de proprietarul (proprietarii) mascotei;- se depun Impreuna Intr-un plic separat si sigilat, pe care va fi Inscris: DOCUMENTE DE CALIFICARE.Schitele si piesele desenate, In original si copie, se depun Impreuna In plicuri separate si sigilate marcate corespunzator cu "ORIGINAL" si, respectiv "COPIE". Eventualele machete vor fi introduse Intr-un plic separat, pe care va fi Inscris "MACHETÃ".

Toate plicurile vor fi introduse Intr-un plic exterior Inchis si netransparent pe care va fi Inscris destinatarul, astfel: Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, Biroul Investitii-Dotãri – pentru concursul de solutii privind mascota Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", In atentia D-lui Constantin Pavel.D.2.2. Un ofertant poate participa la concursul de solutii cu un numar nelimitat de oferte.E. DESCHIDEREA ªI EVALUAREA OFERTELORE.1.1. Juriul va Intocmi un proces verbal de deschidere care urmeaza sa fie semnat atat de catre membrii juriului.

E.2.1. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta juriul asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pana In momentul solutiei castigatoare. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau documentele care Insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea juriului.

E.3.1. Fiecare ofertant trebuie sa Indeplineasca conditii referitoare la eligibilitate si Inregistrare, precum si cerintele solicitate. Orice ofertant care Indeplineste cerintele minime corespunzatoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat.OBS. Pentru a fi declarata castigatoare, mascota trebuie sa acumuleze un punctaj de minimum 70 de puncte.F. ATRIBUIREA CONTRACTULUIF.1.1. Autoritatea contractanta va comunica ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii In cel mult doua zile de la data la care juriul a stabilit oferta castigatoare.

F.1.2. Castigatorul concursului de solutii va primi un premiu net In valoare de 20 milioane LEI.Sursa: UAIC
Tags: CONCURS DE SOLUTII
Share CONCURS DE SOLUTII

1643 citiri | Publicat la 19 Decembrie 2004


Ai nevoie de suport pentru implementarea GDPR in organizatia ta? Suna-ne acum la 0752404328

Ultimele noutati direct de la sursa

Noi preferam sa nu reinventam roata !!!

Stirile ProTV

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

WOWBiz

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Stiri pe surse

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Konkurs.ro

Puteti vedea ce concursuri si promotii sunt in prezent apasand aici

Descopera

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

I Like IT

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Digi 24

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici

Hotnews

Puteti citi ultimele stiri si articole apasand aici